CÁC ĐIỂM NHẬN THANH TOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS (JIVF)
Click vào logo các ngân hàng để xem hướng dẫn

  CÁC THÔNG TIN CẦN CÓ KHI THỰC HIỆN THANH TOÁN

  • Số hợp đồng vay/Số tài khoản thẻ
  • Họ tên Khách hàng (Người đứng tên Hợp đồng vay/Chủ Thẻ)
  • Số tiền thanh toán
  • Nội dung thanh toán
  • Số chứng minh nhân dân (CMND) của Khách hàng; Ngày cấp và Nơi cấp
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ

  CÁCH THỰC HIỆN THANH TOÁN

  • Khách hàng đến các điểm giao dịch của Payoo, VNPost hoặc các Ngân hàng nhận thanh toán cho JIVF.
  • Gặp Nhân viên thu ngân/Nhân viên giao dịch và yêu cầu thanh toán cho JIVF.
  • Nhân viên thu ngân/Nhân viên giao dịch sẽ hỏi thông tin hoặc đưa mẫu cho Khách hàng điền thông tin.
  • Khách hàng cung cấp hoặc điền các thông tin như sau:
   • A. NGƯỜI NỘP TIỀN: ghi tên Người nộp tiền
   • B. CMND: ghi số CMND của Khách hàng
   • C. ĐỊA CHỈ: ghi địa chỉ Người nộp tiền
   • D. NỘI DUNG:
    • Đối với sản phẩm Vay trả góp/Vay tiền mặt.
     Ghi Nộp tiền cho Khách hàng và Số Hợp đồng vay.
    • Đối với sản phẩm Thẻ.
     Ghi Nộp tiền cho Họ Tên chủ thẻ, Số tài khoản thẻ và số CMND (vui lòng dùng dấu phẩy (,) để phân cách Họ Tên chủ thẻ, Số tài khoản thẻ và Số CMND).
   • E. TÊN TÀI KHOẢN (Người thụ hưởng) và SỐ TÀI KHOẢN
    • Đối với sản phẩm Vay trả góp/Vay tiền mặt
    • Đối với sản phẩm Thẻ

  PHÍ GIAO DỊCH KHI THANH TOÁN

  MIỄN PHÍ

  Khi Khách hàng thanh toán tại:

  • Payoo, VNPost
  • Vietinbank trường hợp Thanh Toán Hàng Tháng

  CÓ THU PHÍ

  Khi Khách hàng thanh toán tại:

  • ACB, VCB
  • Vietinbank trường hợp Tất Toán Trước Hạn
  • Phí giao dịch này là do Ngân hàng quy định nên JIVF không chịu trách nhiệm đối với việc thay đổi hay điều chỉnh của khoản phí này.

  NHỮNG ĐIỀU CẦN TUÂN THỦ KHI THANH TOÁN

  • Khách hàng tuyệt đối không được thanh toán cho Nhân viên tư vấn của JIVF dưới bất kỳ hình thức nào; Và JIVF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố phát sinh trong trường hợp Khách hàng thanh toán thông qua Nhân viên tư vấn.
  • Khách hàng chỉ thực hiện thanh toán tại các điểm nhận thanh toán được giới thiệu ở trang 03 của cuốn sổ này.
  • Khách hàng cần thanh toán trước 02 ngày so với Ngày Thanh Toán trên Lịch thanh toán để tránh bị ghi nhận nợ xấu vì Ngày Thanh Toán trên Lịch thanh toán là Ngày mà tiền của Khách hàng thanh toán vào đến tài khoản của JIVF.
  • Trường hợp Ngày Thanh Toán hàng tháng rơi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc các ngày nghỉ Lễ theo quy định của pháp luật, thì Khách hàng sẽ thanh toán vào ngày làm việc liền ngay sau ngày nghỉ đó.
  • Khách hàng phải làm tròn số tiền lên khi thanh toán.
  • Khách hàng phải ghi đúng Số hợp đồng vay/Số tài khoản thẻ và Tên Khách hàng khi thanh toán. JIVF không chịu trách nhiệm đối với trường hợp Khách hàng ghi sai thông tin.
  • Khách hàng vui lòng ghi số điện thoại của Người nộp tiền trên Giấy nộp tiền để thuận tiện cho việc liên lạc trong trường hợp cần thiết.
  • Khách hàng kiểm tra thông tin và giữ lại Biên nhận/Phiếu thu. Liên hệ ngay với Nhân viên thu tiền trong trường hợp thông tin trên Biên nhận/Phiếu thu sai và yêu cầu điều chỉnh ngay lập tức.
  • Trước khi thanh toán Kỳ cuối, Khách hàng liên hệ số điện thoại (028) 7108 6999 để biết chính xác số tiền cần thanh toán.

  NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT LIÊN QUAN ĐẾN KHOẢN THANH TOÁN HÀNG THÁNG

  • Đối với sản phẩm Vay trả góp/Vay tiền mặt
   Khoản Thanh Toán Hàng Tháng được thể hiện trên Lịch thanh toán chỉ mang tính chất tham khảo. Số tiền chính xác sẽ được gửi cho Khách hàng bằng tin nhắn trước mỗi Kỳ thanh toán. Khách hàng căn cứ vào nội dung tin nhắn để thực hiện thanh toán.
  • Đối với sản phẩm Thẻ
   Khoản Thanh Toán Hàng Tháng do Khách hàng quyết định, nhưng phải Lớn hơn hoặc Bằng Số tiền thanh toán tối thiểu.
   • Khoản Thanh Toán Hàng Tháng do Khách hàng quyết định, nhưng phải Lớn hơn hoặc Bằng Số tiền thanh toán tối thiểu.
   • Số tiền thanh toán tối thiểu
   • Khách hàng kiểm tra Số tiền thanh toán tối thiểu bằng cách xem trên Sao kê hoặc gọi số (028) 7107 7799 để được thông báo chính xác.

  NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI KHÁCH HÀNG THANH TOÁN CHẬM VÀ/HOẶC THANH TOÁN THIẾU

  Việc Khách hàng thanh toán chậm và/hoặc thanh toán thiếu sẽ dẫn đến các hậu quả:

  • Khách hàng phải trả 1 khoản phí phạt.
  • Khách hàng bị Ghi nhận nợ xấu trên Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC) của Ngân hàng Nhà nước.
  • Khách hàng sẽ gặp khó khăn khi đi vay hoặc mở thẻ tín dụng tại các Định chế tài chính khác: Ngân hàng, Công ty Tài chính, Quỹ tín dụng...

  THANH TOÁN CHẬM là: Ngày tiền của Khách hàng thanh toán vào đến tài khoản của JIVF sau ngày thanh toán ghi trên Lịch Thanh toán.

  THANH TOÁN THIẾU là:

  • Đối với sản phẩm Vay trả góp/Vay tiền mặt
   Số tiền thực tế Khách hàng thanh toán nhỏ hơn số tiền được thể hiện tại tin nhắn trước mỗi Kỳ thanh toán.
  • Đối với sản phẩm Thẻ
   Số tiền thực tế Khách hàng thanh toán nhỏ hơn Số tiền thanh toán tối thiểu.

  PHÍ PHẠT THANH TOÁN CHẬM/THANH TOÁN THIẾU

  • Đối với sản phẩm Vay trả góp/Vay tiền mặt
   Khách hàng phải chịu một Khoản phạt vi phạm đối với mỗi lần Thanh Toán Chậm/Thanh Toán Thiếu tương ứng với Thời gian Thanh Toán Chậm/Số tiền Thanh Toán Thiếu với mức lãi suất bằng 150% lãi suất vay được quy định tại Hợp đồng.
  • Đối với sản phẩm Thẻ
   Phí phạt khi Khách hàng thanh toán chậm, thanh toán ít hơn Số tiền tối thiểu được tính = 5% x Số tiền thanh toán tối thiểu và mức Phí phạt tối thiểu là 80.000 đồng.

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

  Nhằm mục đích hỗ trợ Khách hàng thanh toán đúng hạn và đầy đủ số tiền, JIVF sẽ gửi tin nhắn nhắc Ngày và Số tiền Khách hàng cần thanh toán. Thời gian JIVF gửi tin nhắn như sau:

  Tin nhắn được gửi 3 lần trước Ngày thanh toán hàng tháng.

  • Lần 1: 10 ngày trước ngày thanh toán
  • Lần 2: 05 ngày trước ngày thanh toán
  • Lần 3: 02 ngày trước ngày thanh toán

  * Ngày gửi tin nhắn có thể thay đổi tùy theo chính sách của JIVF.

  TẤT TOÁN TRƯỚC HẠN

  Tất Toán Trước Hạn là trường hợp Khách hàng muốn trả hết tiền trước Ngày kết thúc hợp đồng.

  Đối với sản phẩm Vay trả góp/Vay tiền mặt

  Khách hàng được quyền lựa chọn một trong hai phương án sau đây để Tất Toán Trước Hạn như sau:

  PHƯƠNG ÁN 1:

  Khách hàng thanh toán Tổng số dư nợ gốc tại thời điểm tất toán và lãi trong hạn tính trên toàn bộ thời hạn vay còn lại theo thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng và lãi quá hạn tính tới thời điểm tất toán (nếu có).

  PHƯƠNG ÁN 2:

  Khách hàng thanh toán Tổng dư nợ gốc, lãi trong hạn và lãi quá hạn (nếu có) tính đến ngày tất toán. Trường hợp này, Khách hàng phải trả phí Tất Toán Trước Hạn như sau:

  Để biết số tiền chính xác khi thanh toán Tất Toán Trước Hạn, Khách hàng liên hệ số điện thoại (028) 7108 6999; Và cung cấp các thông tin:

  • Số Hợp đồng vay
  • Họ Tên Khách hàng
  • Ngày Khách hàng muốn thanh toán Tất Toán Trước Hạn

  Đối với sản phẩm Thẻ

  Khách hàng thực hiện 3 bước sau:

  BƯỚC 1: Khách hàng liên hệ số điện thoại (028) 7107 7799, và cung cấp thông tin:

  • Số CMND
  • Họ Tên Khách hàng
  • Ngày Khách hàng muốn thanh toán Tất Toán Trước Hạn

  BƯỚC 2: Thanh toán tiền Tất Toán Trước Hạn

  BƯỚC 3: Đến Quầy tư vấn của JIVF làm đề nghị chấm dứt sử dụng Thẻ và hoàn trả lại Thẻ cho Nhân viên tư vấn.

  Lưu ý: Do số tiền Tất Toán Trước Hạn thay đổi từng ngày tuỳ thuộc vào ngày thực tế Khách hàng thanh toán, nên Khách hàng phải thanh toán tiền Tất toán trước hạn đúng ngày mà Khách hàng đã cung cấp cho Nhân viên của JIVF khi yêu cầu tính toán số tiền Tất toán trước hạn. Trường hợp Khách hàng thực hiện thanh toán vào ngày khác thì Khách hàng phải liên hệ lại với nhân viên của JIVF để biết số tiền chính xác.

  CÁC MẪU THANH TOÁN, TẤT TOÁN

  THANH TOÁN HÀNG THÁNG QUA PAYOO

  Đối với sản phẩm Vay trả góp/Vay tiền mặt/Thẻ

  THANH TOÁN HÀNG THÁNG QUA BƯU ĐIỆN

  Đối với sản phẩm Vay trả góp/Vay tiền mặt/Thẻ

  1. NỘP TIỀN MẶT

  THANH TOÁN HÀNG THÁNG QUA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Á CHÂU (ACB)

  Đối với sản phẩm Vay trả góp/Vay tiền mặt

  Đối với sản phẩm Thẻ

  THANH TOÁN HÀNG THÁNG QUA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK)

  Đối với sản phẩm Vay trả góp/Vay tiền mặt

  Đối với sản phẩm Thẻ
  Trường hợp Khách hàng thanh toán vào tài khoản ACB

  Đối với sản phẩm Thẻ
  Trường hợp Khách hàng thanh toán vào tài khoản MUFG Bank

  THANH TOÁN HÀNG THÁNG QUA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK)

  Đối với sản phẩm Vay trả góp/Vay tiền mặt

  Đối với sản phẩm Thẻ

  TẤT TOÁN TRƯỚC HẠN QUA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK)

  Đối với sản phẩm Vay trả góp/Vay tiền mặt

  2. CHUYỂN KHOẢN

  THANH TOÁN HÀNG THÁNG QUA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Á CHÂU (ACB)

  Đối với sản phẩm Vay trả góp/Vay tiền mặt

  Đối với sản phẩm Thẻ

  THANH TOÁN HÀNG THÁNG QUA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK)

  Đối với sản phẩm Vay trả góp/Vay tiền mặt

  Đối với sản phẩm Thẻ
  Trường hợp Khách hàng thanh toán vào tài khoản ACB

  Đối với sản phẩm Thẻ
  Trường hợp Khách hàng thanh toán vào tài khoản MUFG Bank

  THANH TOÁN HÀNG THÁNG QUA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK)

  Đối với sản phẩm Vay trả góp/Vay tiền mặt

  Đối với sản phẩm Thẻ

  TẤT TOÁN TRƯỚC HẠN QUA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK)

  Đối với sản phẩm Vay trả góp/Vay tiền mặt

  BIỂU PHÍ

  Áp dụng cho tất cả sản phẩm: 22.000 đồng Phí cấp bản sao các loại giấy tờ có liên quan đến Hợp đồng tín dụng.

  BIỂU PHÍ THẺ TIỀN MẶT

  Lưu ý:
  Căn cứ vào kết quả thẩm định Khách hàng của JIVF, JIVF sẽ quyết định mức lãi suất áp dụng cho Khách hàng từ 3.3% đến 4.55%/tháng. Mức lãi suất áp dụng sẽ được thông báo cho Khách hàng trong nội dung thư gửi Thẻ được JIVF gửi đến từng Khách hàng.

  BIỂU PHÍ THẺ TÍN DỤNG

  Lưu ý:
  Căn cứ vào kết quả thẩm định Khách hàng của JIVF, JIVF sẽ quyết định mức lãi suất áp dụng cho Khách hàng từ 2% đến 3%/tháng. Mức lãi suất áp dụng sẽ được thông báo cho Khách hàng trong nội dung thư gửi Thẻ được JIVF gửi đến từng Khách hàng.

  BIỂU PHÍ TIỀN MẶT

  Tham khảo Tại đây

  BIỂU PHÍ XE MÁY

  Tham khảo Tại đây

  BIỂU PHÍ Ô TÔ

  Tham khảo Tại đây

  BIỂU PHÍ ĐIỆN MÁY

  Tham khảo Tại đây

  CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN BIẾT

  Đối với sản phẩm Vay trả góp/Vay tiền mặt

  (028) 7108 6999

  Liên lạc về các việc:

  • Cấp bản sao các loại Giấy tờ có liên quan đến Hợp đồng tín dụng.
  • Hướng dẫn thực hiện thanh toán.
  • Thông tin khoản Thanh Toán Hàng Tháng.
  • Tất toán trước hạn.
  • Các khoản phạt do chậm thanh toán.
  • Số tiền thanh toán kỳ cuối.
  • Thông báo thay đổi Địa chỉ liên hệ; Số điện thoại liên lạc.
  • Cung cấp lại Số hợp đồng.

  Đối với sản phẩm Thẻ

  (028) 7107 7799