KHÁCH HÀNG CÓ THỂ CHỌN THANH TOÁN QUA CÁC KÊNH

Các hệ thống thu hộ (Miễn phí)

Ngân hàng (Có thu phí)

TÊN TÀI KHOẢN (Người thụ hưởng) và SỐ TÀI KHOẢN

1. Đối với sản phẩm Vay Trả Góp/Vay Tiền Mặt

Ví dụ thanh toán:
- Người thụ hưởng: Công ty Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Việt Nam JACCS
- Số TK:….
- Nội dung: SỐ HỢP ĐỒNG VAY – NGUYỄN VĂN A

2. Đối với sản phẩm Thẻ

Ví dụ thanh toán:
- Người thụ hưởng: Công ty Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Việt Nam JACCS
- Số TK:….
- Nội dung: SỐ TÀI KHOẢN THẺ – NGUYỄN VĂN B

NHỮNG ĐIỀU CẦN TUÂN THỦ KHI THANH TOÁN

1. Khách hàng tuyệt đối KHÔNG ĐƯA TIỀN cho Nhân viên tư vấn của JIVF nhờ thanh toán giúp dưới bất kỳ hình thức nào và JIVF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố khi Khách hàng thanh toán thông qua Nhân viên tư vấn.

2. Khách hàng cần thanh toán trước 02 ngày so với Ngày Thanh Toán trên Lịch thanh toán để tránh bị ghi nhận nợ xấu vì Ngày Thanh Toán trên Lịch thanh toán là Ngày mà tiền của Khách hàng thanh toán vào đến tài khoản của JIVF.

3. Khách hàng phải LÀM TRÒN SỐ TIỀN lên đến đơn vị hàng nghìn khi thanh toán. (Ví dụ: 123.500 đồng làm tròn lên thành 124.000 đồng). Tiền dư (nếu có) sẽ được hoàn trả lại cho Khách hàng sau khi tất toán khoản vay theo quy định của JIVF. Thông báo nhận lại tiền dư sẽ được thông báo trên Website và Fanpage chính thức của JIVF. Sau 90 ngày kể từ ngày thông báo, nếu Khách hàng không liên hệ JIVF để nhận lại tiền thì JIVF sẽ được quyền hiểu là Khách hàng đã từ chối nhận lại tiền dư, khoản tiền dư này sẽ thuộc sở hữu của JIVF và JIVF có toàn quyền xử lý theo quy định nội bộ và quy định pháp luật hiện hành.

4. Việc Khách hàng thanh toán chậm và/hoặc thanh toán thiếu sẽ dẫn đến các hậu quả:
   a. Khách hàng phải trả lãi quá hạn.
   b. Bị Ghi nhận nợ xấu trên Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC) của Ngân hàng Nhà nước.
   c. Khách hàng sẽ gặp khó khăn khi đi vay hoặc mở thẻ tín dụng tại các Tổ chức tín dụng khác: Ngân hàng, Công ty Tài chính, Quỹ tín dụng….

5. Trường hợp Ngày Thanh Toán hàng tháng rơi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc các ngày nghỉ Lễ theo qui định của pháp luật, thì Khách hàng sẽ thanh toán vào ngày làm việc liền ngay sau ngày nghỉ đó.

6. Khách hàng phải ghi đúng Số hợp đồng vay/ Số tài khoản thẻ và Tên Khách hàng khi thanh toán. JIVF không chịu trách nhiệm đối với trường hợp Khách hàng ghi sai thông tin.

7. Khách hàng nên ghi số điện thoại của Người nộp tiền trên Giấy nộp tiền để thuận tiện liên lạc trong trường hợp cần thiết.

8. Khách hàng kiểm tra thông tin và giữ lại Biên nhận/ Phiếu thu. Liên hệ ngay với Nhân viên thu tiền trong trường hợp thông tin trên Biên nhận/ Phiếu thu sai và yêu cầu điều chỉnh ngay lập tức.

9. Biểu phí, các đơn vị thu hộ có thể thay đổi và được cập nhật tại:
Website: https://jaccs.com.vn và Facebook: fb.com/CongtyTaiChinhJACCSVietNam

10. Trước khi thanh toán kỳ cuối/tất toán Khách hàng liên hệ Tổng đài hỗ trợ:
- Hợp đồng Vay trả góp/Vay tiền mặt: (028) 7108 6999
- Hợp đồng Thẻ: (028) 7107 7799

11. Tất cả thông tin trên hướng dẫn thanh toán này có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước, hoặc/và được cập nhật trên Website, Fanpage của JIVF.

CÁC MẪU THANH TOÁN, TẤT TOÁN

THANH TOÁN HÀNG THÁNG QUA PAYOO

Đối với sản phẩm Vay trả góp/Vay tiền mặt/Thẻ

THANH TOÁN HÀNG THÁNG QUA BƯU ĐIỆN

Đối với sản phẩm Vay trả góp/Vay tiền mặt/Thẻ

1. NỘP TIỀN MẶT

THANH TOÁN HÀNG THÁNG QUA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Á CHÂU (ACB)

Đối với sản phẩm Vay trả góp/Vay tiền mặt

Đối với sản phẩm Thẻ

THANH TOÁN HÀNG THÁNG QUA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK)

Đối với sản phẩm Vay trả góp/Vay tiền mặt

Đối với sản phẩm Thẻ
Trường hợp Khách hàng thanh toán vào tài khoản ACB

Đối với sản phẩm Thẻ
Trường hợp Khách hàng thanh toán vào tài khoản MUFG Bank

THANH TOÁN HÀNG THÁNG QUA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK)

Đối với sản phẩm Vay trả góp/Vay tiền mặt

Đối với sản phẩm Thẻ

TẤT TOÁN TRƯỚC HẠN QUA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK)

Đối với sản phẩm Vay trả góp/Vay tiền mặt

2. CHUYỂN KHOẢN

THANH TOÁN HÀNG THÁNG QUA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Á CHÂU (ACB)

Đối với sản phẩm Vay trả góp/Vay tiền mặt

Đối với sản phẩm Thẻ

THANH TOÁN HÀNG THÁNG QUA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK)

Đối với sản phẩm Vay trả góp/Vay tiền mặt

Đối với sản phẩm Thẻ
Trường hợp Khách hàng thanh toán vào tài khoản ACB

Đối với sản phẩm Thẻ
Trường hợp Khách hàng thanh toán vào tài khoản MUFG Bank

THANH TOÁN HÀNG THÁNG QUA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK)

Đối với sản phẩm Vay trả góp/Vay tiền mặt

Đối với sản phẩm Thẻ

TẤT TOÁN TRƯỚC HẠN QUA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK)

Đối với sản phẩm Vay trả góp/Vay tiền mặt

BIỂU PHÍ

BIỂU PHÍ THẺ TIỀN MẶT

BIỂU PHÍ THẺ TÍN DỤNG

CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN BIẾT

Đối với sản phẩm Vay trả góp/Vay tiền mặt

(028) 7108 6999

Liên lạc về các việc:

  • Cấp bản sao các loại Giấy tờ có liên quan đến Hợp đồng tín dụng.
  • Hướng dẫn thực hiện thanh toán.
  • Thông tin khoản Thanh Toán Hàng Tháng.
  • Tất toán trước hạn.
  • Các khoản phạt do chậm thanh toán.
  • Số tiền thanh toán kỳ cuối.
  • Thông báo thay đổi Địa chỉ liên hệ; Số điện thoại liên lạc.
  • Cung cấp lại Số hợp đồng.

Đối với sản phẩm Thẻ

(028) 7107 7799