Business Analyst/ Trưởng Nhóm Phần Mềm (Cardlink)

TP.HCM

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Thực hiện phân tích, đánh giá, phân công dự án;

– Ghi lại, theo dõi, phân tích các yêu cầu và thay đổi của các phòng ban. Hỗ trợ nhà cung cấp làm rõ các yêu cầu kỹ thuật;

– Làm việc với nhà cung cấp, các bộ phận liên quan để xây dựng và thực hiện giải pháp cho yêu cầu thay đổi;

– Tham gia phân tích và xây dựng tích hợp phần mềm;

– Xây dựng thử nghiệm dự án; kịch bản thử nghiệm cho dự án và yêu cầu thay đổi;

– Xây dựng kế hoạch triển khai giải pháp cho yêu cầu thay đổi phục vụ hoạt động kinh doanh thẻ;

– Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo dự án đúng tiến độ;

– Làm việc với nhà cung cấp về các kỹ thuật và vấn đề liên quan khi cần;

– Đưa ra đánh giá các giải pháp cho các phòng ban sử dụng;

– Các nhiệm vụ khác theo phân công của Quản lý;

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Cử nhân Công nghệ thông tin (hoặc tương đương)

– 3-4 năm kinh nghiệm tương đương

– Đã từng làm cho ngân hàng hoặc tổ chức tài chính

– Giao tiếp và viết văn bản bằng tiếng Anh tốt

– Có kiến thức phát triển phần mềm

– Am hiểu về cơ sở dữ liệu

– Nhiệt tình, thân thiện trong công việc

– Có tinh thần trách nhiệm

 

QUYỀN LỢI

– Hưởng nguyên lương trong thời gian thử việc

– Thời gian làm việc theo ca (8 giờ/ ngày), 5 ngày/ tuần

– Được tham gia BHXH, BHYT & BHTN đầy đủ

– Được mua Bảo Hiểm Tai Nạn ngay ngày đầu tiên đi làm.

– Thưởng cuối năm

– 12 ngày phép năm và cộng thêm theo thâm niên

Ứng tuyển ngay