• Trang chủ
 • Điều khoản và điều kiện về xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng

Điều khoản và điều kiện về xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng

Trong Điều khoản và Điều kiện này, “JIVF” có nghĩa là đề cập đến Công ty Tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS; và “quý khách hàng” hoặc “của quý khách hàng” là đề cập đến Khách Hàng có liên quan đến khoản vay tại JIVF.

1. Các dữ liệu cá nhân mà JIVF thu thập từ Khách hàng

 

Dữ liệu cá nhân là thông tin nhận diện quý khách hàng hoặc là thông tin về quý khách hàng, mà JIVF có thể thu thập từ một số nguồn khác nhau, như trực tiếp từ quý khách hàng, từ các bên thứ ba đại diện cho hoặc được quý khách hàng ủy quyền hay có liên quan đến quý khách hàng, từ các công ty, doanh nghiệp hoặc tổ chức mà quý khách hàng làm người đại diện hay đang làm việc, hoặc có liên quan đến quý khách hàng và từ các tổ chức khác, hoặc các nguồn thông tin công khai có sẵn

Nếu quý khách hàng cung cấp cho JIVF dữ liệu cá nhân của người khác, thì quý khách hàng phải được sự cho phép của người đó, quý khách hàng phải giải thích và bảo đảm người cho phép cung cấp thông tin đó hiểu về việc JIVF sử dụng dữ liệu cá nhân của họ. JIVF có thể thu thập nhiều loại dữ liệu cá nhân khác nhau dưới đây:

• Dữ liệu về nhân thân – thông tin cho phép nhận diện quý khách hàng ví dụ như: tên, ngày sinh, nơi sinh, nơi sinh đăng ký, hình ảnh của quý khách hàng, tư liệu camera và ghi hình của quý khách hàng, và các dữ liệu nhận diện khác, kể cả các dữ liệu nhận diện như số định danh cá nhân, số hộ chiếu, mã số thuế, số giấy phép lái xe, biển số xe, mã số bảo hiểm xã hội và số thẻ bảo hiểm y tế.

• Dữ liệu về liên lạc – thông tin cho phép truyền, gửi hoặc trao đổi một tin nhắn/thông điệp cho quý khách hàng. Ví dụ như địa chỉ thư điện tử, số điện thoại cố định hoặc điện thoại di động, địa chỉ nơi ở hay nơi làm việc, nơi đăng ký thường trú, nơi đăng ký tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên lạc của quý khách hàng.

• Dữ liệu về chuyên môn nghề nghiệp – thông tin về quá trình học tập hoặc làm việc của quý khách hàng.

• Dữ liệu về hành vi – thông tin về các hành vi, hoạt động hoặc hành động trên mạng và cả trên thực tế của quý khách hàng. Ví dụ như hành vi quý khách hàng tìm kiếm thông tin trên mạng (browse) và quý khách hàng tương tác như thế nào với các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến của JIVF hoặc với các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến do các đơn vị bên thứ ba cung cấp, như các đối tác quảng cáo hay bất kỳ mạng xã hội nào mà quý khách hàng đồng ý cho họ sử dụng các dữ liệu về hành vi. 

• Dữ liệu về quan hệ cá nhân – thông tin về sự liên kết hoặc mối quan hệ mật thiết giữa các cá nhân hay pháp nhân mà qua đó có thể xác định danh tính của quý khách hàng. Ví dụ như quan hệ vợ chồng, quan hệ với người sử dụng lao động, tình trạng hôn nhân, mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái) theo quy định pháp luật.

• Dữ liệu thư từ – thông tin về quý khách hàng được ghi nhận qua giọng nói, tin nhắn, thư điện tử và các thông tin liên lạc khác mà JIVF trao đổi qua lại với quý khách hàng. Ví dụ như giấy yêu cầu cung cấp dịch vụ và thông tin tài khoản số, như là dữ liệu cá nhân thể hiện các hoạt động và lịch sử hoạt động trên không gian mạng.

Trong một số trường hợp, JIVF có thể cần phải thu thập các dữ liệu cá nhân nhạy cảm của quý khách hàng hoặc khi được pháp luật cho phép. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm này (đôi khi còn được gọi là dữ liệu cá nhân loại đặc biệt) có thể bao gồm các loại sau:

• Dữ liệu tài chính và thương mại – thông tin cho phép xác định tình trạng, lịch sử về tài chính, tín dụng của quý khách hàng. Ví dụ như thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, chi tiết về thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, nguồn tiền, lịch sử đánh giá về tài chính tín dụng.

• Dữ liệu vị trí địa lý – thông tin cho biết hoặc có chứa vị trí của một thiết bị. Ví dụ như địa chỉ giao thức internet (địa chỉ IP) hoặc số nhận dạng cookie của quý khách hàng.

• Dữ liệu nguồn gốc chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc – thông tin cho biết nguồn gốc chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc của quý khách hàng.

• Dữ liệu về quan điểm chính trị – thông tin thể hiện quan điểm chính trị của quý khách hàng.

• Dữ liệu về tôn giáo hoặc triết lý – thông tin thể hiện niềm tin về tôn giáo hoặc triết lý của quý khách hàng.

• Dữ liệu sinh trắc học – thông tin cho phép nhận diện quý khách hàng về mặt cơ thể. Ví dụ như thông tin nhận dạng khuôn mặt, dấu vân tay hoặc giọng nói của quý khách hàng.

• Dữ liệu y tế – thông tin về tình trạng sức khỏe của quý khách hàng. Ví dụ như thông tin tình trạng khuyết tật liên quan đến khả năng tiếp cận/tiếp xúc mà có thể ảnh hưởng đến việc quý khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của JIVF.

• Dữ liệu về án tích, tố tụng hoặc cáo buộc phạm tội – thông tin về án tích hoặc thông tin mà JIVF xác định liên quan đến nghĩa vụ phòng ngừa tội phạm tài chính của JIVF, ví dụ như thông tin về bất kỳ án tích nào hoặc thông tin liên quan. Dữ liệu này bao gồm thông tin về tội danh hoặc tội bị cáo buộc hoặc kết án.

2. Các nguồn mà JIVF thu thập dữ liệu cá nhân của quý khách hàng

JIVF sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của quý khách hàng trực tiếp từ chính quý khách hàng, tuy nhiên JIVF cũng có thể lấy dữ liệu cá nhân của quý khách hàng từ các nguồn khác như sau:

• Những người quý khách hàng quen biết:

– Cha mẹ hoặc người giám hộ, người bảo lãnh;

– Đồng vay với quý khách hàng;

– Người giới thiệu của quý khách hàng; và

– Những người khác mà quý khách hàng chỉ định hoặc ủy quyền để hành động thay mặt quý khách hàng.

• Công ty và các tổ chức khác

– Chủ sử dụng lao động và/hoặc công ty của quý khách hàng, doanh nghiệp hoặc tổ chức mà quý khách hàng đại diện hoặc đang làm việc hoặc có liên quan đến quý khách hàng;

– Các tổ chức tài chính và bên cung cấp dịch vụ tài chính khác;

– Các trung tâm thông tin tín dụng và tổ chức phòng chống gian lận;

– Cơ quan quản lý và các cơ quan khác có thẩm quyền đối tổ chức và hoạt động của JIVF như Ngân hàng Nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan thi hành án  và/hoặc các cơ quan khác theo quy định pháp luật hiện hành.

• Khách hàng doanh nghiệp của JIVF – khi quý khách có giao dịch hoặc liên quan đến các Cửa hàng liên kết, nơi cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho quý khách mà JIVF là một bên của giao dịch, ví dụ như việc giải ngân khoản vay cho quý khách hàng hoặc doanh nghiệp đó.

• Các nguồn thông tin công khai có sẵn – như sổ đăng ký hoặc danh bạ trực tuyến, ấn phẩm trực tuyến, bài đăng trên phương tiện truyền xã hội và các thông tin khác công khai có sẵn.

• Cookie – khi quý khách hàng truy cập, đọc lướt (browse) hoặc sử dụng website, ứng dụng ngân hàng trực tuyến hoặc ứng dụng trên thiết bị di động của JIVF, JIVF có thể sử dụng các cookie để tự động thu thập một số thông tin từ thiết bị của quý khách hàng. JIVF có thể sử dụng các thông tin đó, khi cần thiết, vào việc phân tích nội bộ và khắc phục sự cố, nhằm nhận ra quý khách hàng và ghi nhớ các sở thích của quý khách hàng, cải thiện chất lượng và cá nhân hóa các nội dung của JIVF, và xác định tình trạng bảo mật cho tài khoản của quý khách hàng.

3. Tại sao JIVF thu thập dữ liệu cá nhân của quý khách hàng?

JIVF thu thập dữ liệu cá nhân của quý khách hàng để có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của JIVF, quản lý quan hệ giữa JIVF với khách hàng của mình, điều hành hoạt động kinh doanh của JIVF. Đây là một hoạt động cần thiết khi quý khách hàng có giao dịch vay hoặc mở thẻ tại JIVF.

Nếu quý khách hàng có nhiều khoản vay hoặc các mối quan hệ gia đình của quý khách hàng cũng có các khoản vay tại JIVF, thì JIVF có thể kết nối tất cả các tài khoản và dữ liệu cá nhân của quý khách hàng để JIVF có được cái nhìn tổng quan về mối quan hệ với khách hàng của mình.

Mục đích JIVF sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách hàng là cho mục đích xử lý dữ liệu. JIVF có thể sẽ không thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của JIVF nếu quý khách hàng không cung cấp cho JIVF hoặc không muốn JIVF xử lý các dữ liệu cá nhân mà JIVF xem là cần thiết và/hoặc phải có để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và theo quy định của JIVF.

JIVF xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng với sự đồng ý của quý khách hàng khi pháp luật có yêu cầu hoặc khi được pháp luật hiện hành cho phép hay quy định, bao gồm những lý do hợp pháp sau:

 • • Hợp đồng – khi JIVF đang thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo một hợp đồng mà quý khách hàng là một bên tham gia
 • • Nghĩa vụ pháp lý – khi JIVF được yêu cầu phải tuân thủ các luật và quy định liên quan
 • • Khi JIVF xử lý dữ liệu cá nhân để bảo vệ quyền và lợi ích của một cá nhân hoặc tổ chức phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

4. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

JIVF xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng cho những mục đích dưới đây:

4.1 Đánh giá và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng của JIVF:

Mục đích này bao gồm:

• Đánh giá tính hợp lệ và phù hợp của hồ sơ đăng ký sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng; JIVF có thể lưu trữ một bộ của hồ sơ này nếu hồ sơ chưa đáp ứng được tiêu chí của JIVF về tính hợp lệ.

• Đánh giá sự phù hợp của quý khách hàng và các bên có liên quan.

• Thực hiện việc nhận biết khách hàng (KYC) theo yêu cầu của pháp luật.

• Thực hiện kiểm tra thông tin tín dụng và đánh giá khả năng trả nợ.

• Xét hạn mức cho vay, phát hành thẻ, xác định hạn mức thẻ, xác định việc đồng ý kích hoạt và kích hoạt thẻ dù là thủ công hay tự động.

• Lấy báo giá cho khách hàng từ các bên thứ ba cung cấp dịch vụ, như là sản phẩm bảo hiểm từ các công ty bảo hiểm hay các bên cung cấp dịch vụ khác mà JIVF hợp tác hoặc đánh giá là phù hợp với nhu cầu, thói quen tiêu dùng của quý khách để hỗ trợ cung cấp sản phẩm, dịch vụ với giá tốt hơn, quyền lợi và hỗ trợ cao hơn.

4.2 Quản lý quan hệ giữa JIVF và khách hàng

Mục đích này bao gồm:

• Thiết lập, duy trì và quản lý quan hệ giữa JIVF và khách hàng thông qua các phương tiện trực tuyến hoặc ứng dụng di động.

• Cung cấp cho khách hàng quyền truy cập thích hợp vào các sản phẩm và dịch vụ của JIVF, chẳng hạn như các công cụ trực tuyến và di động của JIVF.

• Vận hành, cung cấp và đánh giá các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.

• Thực hiện cung cấp dữ liệu cá nhân làm cơ sở thiết lập quan hệ vay và cho vay, phát hành thẻ, kích hoạt thẻ thủ công hoặc tự động bằng các phương thức trực tuyến hoặc ứng dụng di động, bao gồm cả việc thanh toán bất kỳ cho bên thứ ba.

• Thực hiện việc quản lý, ví dụ như, các tiện ích tín dụng hoặc khoản vay cho khách hàng.

• Duy trì thông tin liên lạc.

• Trả lời các câu hỏi hoặc quản lý bất kỳ khiếu nại nào, bao gồm theo dõi các cuộc trò chuyện và bài đăng trên mạng xã hội để xác định các cuộc trò chuyện, ý kiến và khiếu nại cần được giải quyết.

• Thông báo thay đổi về những điều khoản và điều kiện của các sản phẩm và dịch vụ.

• Ghi âm/ghi hình các trao đổi liên lạc của JIVF để làm hồ sơ lưu trữ và làm bằng chứng, kể cả các tin nhắn trực tuyến, thư điện tử và các cuộc nói chuyện qua điện thoại

• Liên hệ với khách hàng liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà JIVF đang cung cấp

4.3 Điều hành hoạt động kinh doanh của JIVF

Mục đích này bao gồm:

• Quản lý việc xác thực danh tính và kiểm soát truy cập của người dùng cho khách hàng, ví dụ như các giao dịch trực tuyến và trên thiết bị di động nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động và sự hài lòng của người dùng.

• Xây dựng và duy trì các mô hình chấm điểm tín dụng của JIVF liên quan đến khách hàng.

• Thực hiện các hoạt động quản lý tín dụng, như duy trì, lưu giữ lịch sử giao dịch tín dụng của khách hàng và bảo đảm khả năng trả nợ theo quy định.

• Tham gia công việc quản lý/điều hành hoạt động kinh doanh, như thực hiện các công việc hành chính liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ JIVF cung cấpcác hoạt động quản lý rủi ro, các hoạt động kiểm tra/kiểm toán của JIVF, cũng như bảo đảm các hệ thống liên lạc và xử lý thông tin, việc phát triển và thử nghiệm các hệ thống, việc hoạch định kinh doanh và việc ra quyết định của JIVF vẫn hoạt động tốt và an toàn.

4.4 Cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của JIVF cho khách hàng

Mục đích này bao gồm:

• Phát triển, thử nghiệm và phân tích các hệ thống, sản phẩm và dịch vụ của JIVF

• Giám sát và ghi âm/ghi hình các trao đổi liên lạc của JIVF với quý khách hàng, ví dụ như các cuộc nói chuyện trên điện thoại, nhằm mục đích huấn luyện/đào tạo và nâng cao chất lượng phục vụ

• Tiến hành các cuộc khảo sát về sự hài lòng của khách hàng

• Thu thập thông tin bằng cách tổng hợp dữ liệu từ việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng của JIVF để cung cấp cho quý khách hàng các sản phẩm và dịch vụ phù hợp hơn.

4.5 Phát hiện, điều tra và ngăn chặn hành vi tội phạm

Mục đích này bao gồm:

• Thực hiện các biện pháp kiểm tra xác minh thông tin có đối chiếu với các cơ sở dữ liệu của chính phủ hoặc các cơ sở dữ liệu tập trung chính thức khác, theo quy định của pháp luật.

• Giám sát và ghi âm/ghi hình các trao đổi liên lạc của JIVF, rà soát các ứng dụng và giao dịch liên quan đến hành vi gian lận, tội phạm tài chính hoặc các hoạt động phạm tội khác xảy ra trên thực tế hay bị nghi ngờ.

• Giám sát và ghi âm/ghi hình các trao đổi liên lạc dưới dạng điện tử của quý khách hàng với JIVF, trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, để bảo đảm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, nghĩa vụ theo quy định pháp luật hiện hành và các chính sách nội bộ của JIVF.

• Tiến hành các biện pháp kiểm tra có đối chiếu với các cơ sở dữ liệu phòng chống gian lận của bên thứ ba của chính phủ và ngoài chính phủ cũng như các cơ sở dữ liệu phòng chống tội phạm tài chính khác để ngăn chặn các hành vi rửa tiền, khủng bố, gian lận và các tội phạm tài chính khác, nhằm bảo vệ cho quý khách hàng, các khách hàng của JIVF và cho sự toàn vẹn của thị trường tài chính. Ghi nhận về bất kỳ rủi ro gian lận hoặc rủi ro rửa tiền nào sẽ được các tổ chức phòng chống gian lận lưu giữ, và ghi nhận này có thể khiến cho các bên khác từ chối cung cấp dịch vụ cho quý khách hàng hoặc từ chối tuyển dụng quý khách hàng.

4.6 Thực hiện quyền pháp lý và tiến hành các thủ tục tố tụng

Mục đích này bao gồm:

 • • Truy tìm, thực hiện các quyền và bảo vệ cho các lợi ích JIVF không bị xâm hại.
 • • Lưu trữ các hồ sơ để làm bằng chứng nếu cần thiết cho bất kỳ vụ kiện hoặc điều tra nào.
 • • Thu hồi các khoản nợ và nợ quá hạn
 • • Nhận những tư vấn chuyên nghiệp
 • • Điều tra hoặc đưa ra yêu cầu bảo hiểm
 • • Trả lời các vấn đề liên quan đến bảo hiểm, hành động hoặc thủ tục về bảo hiểm
 • • Bảo vệ hoặc phản hồi về bất kỳ vấn đề, hiện tại hoặc tương lai, liên quan đến pháp luật, ngành hoặc hiệp hội, hành động hoặc thủ tục.

5. JIVF tiến hành tiếp thị trực tiếp đến khách hàng

JIVF có thể, sử dụng các thông tin liên lạc của quý khách hàng đã cung cấp để gửi các thông tin tiếp thị có liên quan (gửi bằng bưu điện, thư điện tử, gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS, tin nhắn bảo mật, ứng động di động hoặc mạng xã hội) theo các hình thức và với tần suất theo quy định của pháp luật (ví dụ như Luật Quảng Cáo, quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác).

JIVF có thể gửi các thông tin sau:

 • • Tin tức, ưu đãi và khuyến mãi về các sản phẩm và dịch vụ của JIVF
 • • Các cuộc thi và rút thăm trúng thưởng
 • • Các sự kiện và cơ hội khác.

Trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, JIVF có thể chia sẻ thông tin hạn chế về quý khách hàng với các công ty quảng cáo và truyền thông xã hội mà JIVF hợp tác với mục đích quảng cáo trực tuyến. Ví dụ: để kiểm tra xem quý khách hàng có tài khoản với các công ty truyền thông xã hội hay không, để JIVF có thể yêu cầu họ hiển thị các thông điệp tiếp thị phù hợp hơn cho quý khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của JIVF hoặc loại trừ quý khách hàng khỏi việc nhận quảng cáo cho các sản phẩm và dịch vụ của JIVF mà quý khách hàng đã sử dụng

6. Khi nào JIVF sử dụng tính năng quyết định tự động?

JIVF có thể sử dụng dữ liệu cá nhân mà JIVF thu thập để tiến hành phân tích dữ liệu, bao gồm lập hồ sơ và phân tích hành vi, nhằm đưa ra các quyết định tự động nhanh hơn trong hoạt động kinh doanh của JIVF và để đánh giá các đặc điểm cá nhân của quý khách hàng nhằm dự đoán kết quả và rủi ro. JIVF yêu cầu các quy tắc mà các hệ thống tự động này tuân theo phải được thiết kế để đưa ra các quyết định công bằng và khách quan. JIVF có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp cải thiện giao tiếp và trải nghiệm của khách hàng, làm cho quy trình hoạt động kinh doanh của JIVF an toàn và hiệu quả hơn, đồng thời cho phép JIVF cung cấp phản hồi nhanh hơn và cải thiện thời gian xử lý. Ví dụ: JIVF có thể sử dụng tính năng ra quyết định tự động cho những việc sau:

• Quy trình xác lập quan hệ khách hàng trực tuyến (eKYC) bằng cách xác minh tính xác thực của tài liệu nhận dạng được quét, ảnh thông qua nhận dạng khuôn mặt sinh trắc học và kiểm tra độ sống động

• Hiệu quả vận hành – trợ lý giọng nói (voicebots) để trung tâm hỗ trợ khách hàng qua điện thoại xác minh danh tính

• Tương tác với khách hàng, các chiến dịch tiếp thị và truyền thông với khách hàng để đề xuất các sản phẩm và dịch vụ phù hợp hơn dựa trên thông tin chi tiết từ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng và các tương tác với cố vấn rô- bốt và

7. JIVF có thể chia sẽ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng cho ai?

JIVF có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng trong phạm vi nội bộ JIVF. JIVF có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng cho các mục đích xử lý như được nêu trong Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm với các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác kinh doanh của JIVF, các bên thứ ba khác và theo yêu cầu của pháp luật hoặc yêu cầu của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào.

JIVF giới hạn cách thức và đối tượng JIVF chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng và thực hiện các bước để đảm bảo dữ liệu cá nhân của quý khách hàng được giữ bí mật và bảo vệ khi JIVF chia sẻ. JIVF có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng cho mục đích xử lý dữ liệu cá nhân với những đối tượng sau đây, nếu có liên quan và được pháp luật cho phép:

 • Các Bộ phận nghiệp vụ của JIVF
 • Bên thứ ba được ủy quyền

– Giám hộ hợp pháp, người đồng vay, các bên bảo lãnh, bất kỳ người tham gia hoặc người tham gia phụ thực tế, hoặc tiềm năng nào liên quan đến bất kỳ trách nhiệm nào của JIVF đối với bất kỳ các thỏa thuận ký với khách hàng.

         – Bất kỳ người nào mà JIVF được quý khách hàng cho phép dù là thủ công hay phương tiện điện tử, để chia sẻ thông.

 • Bên thứ ba xác minh thông tin của quý khách hàng
  • – Các trung tâm thông tín dụng hoặc tương tự (bao gồm bên vận hành bất kỳ cơ sở dữ liệu tập trung nào được sử dụng bởi các cơ quan này), nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm tín dụng, cơ quan xếp hạng, cơ quan thu nợ, cơ quan và tổ chức phòng chống gian lận.

– Các bên thứ ba phi chính phủ khác thực hiện kiểm tra cơ sở dữ liệu phòng chống tội rửa tiền, khủng bố, gian lận và các tội phạm tài chính khác.

  • Các bên hợp tác cung cấp dịch vụ

   – Các bên tư vấn chuyên môn như kiểm toán viên, luật sư, và chuyên viên thẩm định giá.

– Bên bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm.

– Các nhà cung cấp dịch vụ (chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ vận hành, quản trị, xử lý dữ liệu và công nghệ), bao gồm bất kỳ ai tham gia hoặc hợp tác để phân tích và tạo điều kiện cải thiện hoặc nâng cao trong hoạt động hoặc cung cấp sản phẩm và dịch vụ của

– Nhà cung cấp dịch vụ chuyên môn như nhà nghiên cứu thị trường, điều tra viên

– Bên thứ ba cung cấp sản phẩm như công ty bảo hiểm và/hoặc các công ty có liên quan khác.

  • Đối tác giới thiệu chiến lược

   – Liên minh kinh doanh, đối tác đồng thương hiệu hoặc các công ty hoặc tổ chức khác mà JIVF hợp tác dựa trên các thỏa thuận hợp đồng hoặc liên doanh khác.

– Các công ty truyền thông xã hội và quảng cáo.

 • Các tổ chức dịch vụ tài chính khác

  – Các tổ chức tài chính như ngân hàng thương mại, ngân hàng đại lý hoặc ngân hàng nhà nước.

– Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng thị trường.

– Các bên cung cấp dịch vụ thanh toán, bao gồm người bán hàng, đơn vị xử lý thanh toán và thành viên hiệp hội thẻ, bên cung cấp dịch vụ khởi tạo thanh toán và thanh toán bằng thẻ như VISA và Mastercard.

 • Chính phủ và cơ quan thi hành luật

 

Theo yêu cầu của pháp luật hoặc yêu cầu của bất kỳ cơ quan nào, bao gồm cơ quan quản lý, cơ quan hành chính, giám sát, tòa án, trọng tài

  • Các bên thứ ba khác

   – Các cá nhân, công ty, đơn vị kinh doanh hay tổ chức, tùy từng trường hợp, mà quý khách hàng đại diện hoặc có liên quan đến quý khách hàng

– Các bên thứ ba trong trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc thoái vốn: nếu JIVF chuyển nhượng (hoặc có kế hoạch chuyển nhượng) bất kỳ phần nào trong hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của JIVF. Nếu giao dịch được tiến hành, bên quan tâm có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo cách tương tự như được nêu trong Điều khoản và Điều kiện này và sau đó thông báo cho quý khách hàng về bất kỳ thay đổi nào họ có thể thực hiện về cách họ xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng.

8. JIVF chuyển dữ liệu cá nhân của quý khách hàng đến đâu?

Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng có thể được JIVF lưu trữ, chia sẻ và chuyển giao trong phạm vi JIVF hoặc với các bên thứ ba khác cho các mục đích được mô tả trong Điều khoản và Điều kiện này và cho mục đích nâng cao hiệu quả, hiệu suất và an toàn trong việc thực hiện các giao dịch và cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng của JIVF, để cải thiện và hỗ trợ các quy trình và hoạt động kinh doanh của JIVF cũng như tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và theo quy định của JIVF. Điều này có thể bao gồm cả việc lưu trữ, chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của quý khách hàng qua biên giới sang các vùng tài phán khác.

Trong trường hợp người nhận dữ liệu cá nhân ở các vùng tài phán bên ngoài lãnh thổ Việt Nam và luật pháp nơi đó có thể không có luật bảo vệ dữ liệu tương tự như khu vực tài phán nơi quý khách hàng đang ở hoặc nơi JIVF có mối quan hệ với quý khách hàng, JIVF sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý cần thiết để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của quý khách hàng có mức độ bảo vệ thích hợp và các biện pháp bảo vệ phù hợp để tuân thủ pháp luật hiện hành.

9. Các quyền của quý khách hàng liên quan đến dữ liệu cá nhân

JIVF tôn trọng dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, và quý khách hàng có những quyền sau đây liên quan đến dữ liệu cá nhân của quý khách hàng:

• Quyền được biết

• Quyền đồng ý

• Quyền truy cập và quyền cung cấp dữ liệu – quý khách hàng được quyền truy cập và dữ liệu của mình và có thể yêu cầu JIVF cung cấp một bản sao dữ liệu và thông tin về việc JIVF sử dụng dữ liệu đó như thế nào.

• Quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân – nếu thông tin cá nhân của quý khách hàng là không chính xác, quý khách hàng có thể tự chỉnh sửa hoặc yêu cầu JIVF chỉnh sửa.

• Quyền xóa dữ liệu – quý khách hàng có thể yêu cầu JIVF xóa dữ liệu cá nhân của quý khách hàng. Tuy nhiên, JIVF có thể sẽ cần những dữ liệu cá nhân nhất định để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho quý khách hàng.

• Quyền hạn chế hoặc phản đối xử lý dữ liệu – quý khách hàng có thể yêu cầu JIVF ngừng sử dụng dữ liệu của quý khách hàng hoặc thay đổi cách JIVF sử dụng dữ liệu đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phản đối việc JIVF sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cho mục đích quảng cáo. Tuy nhiên, JIVF có thể sẽ cần những dữ liệu cá nhân nhất định nhất định để tương tác với quý khách hàng hoặc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của JIVF cho quý khách hàng.

• Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện

• Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại

• Quyền tự bảo vệ

• Quyền thay đổi hoặc rút lại sự đồng ý – nếu JIVF yêu cầu quý khách hàng đồng ý về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, quý khách hàng có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Nếu quý khách hàng rút lại sự đồng ý của mình, quý khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng JIVF có thể lưu giữ và xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng theo các yêu cầu của quy định hiện hành hoặc của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, quý khách hàng hiểu và thừa nhận rằng JIVF sẽ không cung cấp được các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của JIVF cho quý khách hàng mà không xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng. Do đó, khi quý khách hàng rút lại sự đồng ý của mình, JIVF có quyền chấm dứt các sản phẩm và/hoặc dịch vụ có liên quan và quý khách hàng có nghĩa vụ thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình đối với JIVF khi các sản phẩm và/hoặc dịch vụ này chấm dứt.

10. Nghĩa vụ của quý khách hàng liên quan đến dữ liệu cá nhân?

Quý khách hàng có những nghĩa vụ sau với tư cách là chủ thể dữ liệu:

 • • Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
 • • Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
 • • Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân.
 • • Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • • Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.