THÔNG BÁO THU HỒI TÀI SẢN XE Ô TÔ

28/03/2019 10:17:27

THÔNG BÁO THU HỒI TÀI SẢN BẢO ĐẢM

 

Công ty Tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS (“JIVF”) xin thông báo về việc thu hồi tài sản đảm bảo đối với tài sản hình thành từ khoản vay đối với tài sản dưới đây:

1/ Tài sản thu hồi:

Loại tài sản/Product type XE Ô TÔ
Nhãn hiệu-Kiểu xe/Brand CHEVROLET
Kiểu mẫu/Model CHEVROLET SPARK VAN 1.2L
Số khung/Chassis number RLLMF75DJGH938707
Số máy/Engine number B12D1Z2162116HLSX0269
Năm sản xuất Manufacturing Date 2016

2/ Căn cứ thực hiện việc thu hồi:

Do khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký  và JIVF thực hiện quyền  thu giữ tài sản đảm bảo và xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc xử lý nợ xấu của các Tổ chức Tín dụng.

3/ Thời hạn thu giữ:

Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

4/ Địa điểm thu giữ:

Tại nơi có tài sản bảo đảm.

5/ Thông báo thu hồi tài sản cũng đã được gửi đến địa chỉ đăng ký của Bên Vay, đồng thời cũng đã được gửi đến chính quyền địa phương theo quy định pháp luật hiện hành.

Trân trọng!


 

THÔNG BÁO THU HỒI TÀI SẢN BẢO ĐẢM

 

Công ty Tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS (“JIVF”) xin thông báo về việc thu hồi tài sản đảm bảo đối với tài sản hình thành từ khoản vay đối với tài sản dưới đây:

6/ Tài sản thu hồi:

Loại tài sản/Product type XE Ô TÔ
Nhãn hiệu-Kiểu xe/Brand KIA
Kiểu mẫu/Model KIA RIO 4DR GAT
Số khung/Chassis number KNADN412BG6024398
Số máy/Engine number G4FAGS020628
Năm sản xuất/Manufacturing Date 2016

7/ Căn cứ thực hiện việc thu hồi:

Do khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký và JIVF thực hiện quyền  thu giữ tài sản đảm bảo và xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc xử lý nợ xấu của các Tổ chức Tín dụng.

8/ Thời hạn thu giữ:

Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

9/ Địa điểm thu giữ:

Tại nơi có tài sản bảo đảm.

10/ Thông báo thu hồi tài sản cũng đã được gửi đến địa chỉ đăng ký của Bên Vay, đồng thời cũng đã được gửi đến chính quyền địa phương theo quy định pháp luật hiện hành.

Trân trọng!