“HOÀN TIỀN CHO THẺ TÍN DỤNG JACCS”

17/05/2021 12:02:48

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

“HOÀN TIỀN CHO THẺ TÍN DỤNG JACCS”

1. Chương Trình “Hoàn Tiền cho Thẻ Tín dụng” áp dụng đối với các Thẻ tín dụng do CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS (JACCS) phát hành mới từ ngày 01/05/2021 đến 31/07/2021 cho các khách hàng đã vay trả góp mua xe hơi và xe phân khối lớn. Chương trình không áp dụng cho Thẻ được cấp lại do hết hạn, cấp đổi do mất, hư hỏng hoặc vì bất kỳ lý do nào khác.

2. Thời gian khuyến mãi: từ ngày 01/05/2021 đến hết ngày 31/07/2021.

3. Nội dung chương trình: 250 khách hàng đầu tiên sẽ được hoàn VND 200,000 (hai trăm nghìn đồng) vào tài khoản thẻ nếu thỏa các điều kiện sau :

– Phát hành Thẻ tín dụng từ ngày 01/05/2021 đến hết ngày 31/07/2021.

– Có sử dụng thẻ trong khoảng thời gian từ ngày 01/05/2021 đến hết ngày 31/07/2021 và đạt tổng giá trị giao dịch từ VND 5,000,000 (năm triệu đồng) trở lên.

4. Quy định về giao dịch đủ điều kiện hoàn tiền:

  Giao dịch đủ điều kiện hoàn tiền là những giao dịch thỏa những điều kiện sau:

– Giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân qua internet và POS tại các đơn vị chấp nhận thẻ hoặc giao dịch rút tiền mặt tại các ATM, không bao gồm giao dịch kích hoạt thẻ, chuyển khoản, giao dịch đánh bạc, các giao dịch khác liên quan đến phí/lãi.

– JACCS sẽ căn cứ vào thông tin giao dịch được ghi nhận và lưu trữ trên hệ thống của JACCS để xác định Giao dịch đủ điều kiện hoàn tiền.

– Các giao dịch bị hủy, có tranh chấp và/hoặc được hoàn lại trong thời gian khuyến mại sẽ bị trừ ra khỏi tổng giá trị Giao dịch đủ điều kiện hoàn tiền.

5. Quy định về việc hoàn tiền:

– JACCS sẽ thực hiện hoàn tiền trực tiếp vào tài khoản thẻ của Chủ Thẻ vào ngày 15/08/2021.

– Chương trình có thể kết thúc trước 31/07/2021 nếu đạt đủ số lượng 250 khách hàng nhận khuyến mại.

– Nếu có nhiều khách hàng cùng thỏa điều kiện nhận hoàn tiền thì JACCS sẽ xét đến các yếu tố khác như ngày giao dịch, tổng doanh số, ngày phát hành thẻ, ngày kích hoạt thẻ.

– JACCS sẽ tiến hành thu hồi số tiền được hoàn của chủ thẻ hoặc hủy số tiền hoàn mà không cần báo trước cho chủ thẻ khi xảy ra các trường hợp sau:

• JACCS nghi ngờ hoặc có căn cứ xác định rằng các giao dịch thanh toán không được thực hiện bởi chủ thẻ;

• Chủ thẻ có hành vi ứng tiền mặt dưới hình thức giao dịch thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ;

• Xảy ra tranh chấp, khiếu nại giữa chủ thẻ và Đơn vị chấp nhận thẻ;

• Có nhầm lẫn, sai sót trong việc hoàn tiền (hoặc tính toán số tiền được hoàn) của JACCS đối với chủ thẻ;

• Các trường hợp khác theo quy định của JACCS trong từng thời kỳ.

– Khách hàng phải chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc hoàn tiền.

– JACCS có toàn quyền quyết định đối với kết quả khách hàng nhận hoàn tiền của chương trình này. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến kết quả hoàn tiền, JACCS có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được, tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

– Bản Điều Khoản và Điều Kiện của chương trình này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của các điều khoản và điều kiện của chương trình, thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.