Thông báo của Công ty Tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS về “Điều khoản và điều kiện chung về xử lý dữ liệu cá nhân”

30/06/2023 14:48:05

Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty Tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS (“JIVF”) xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc JIVF áp dụng Điều khoản và Điều kiện chung về xử lý dữ liệu cá nhân (“Điều khoản và Điều kiện chung”) theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023 của Chính phủ về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân (“BVDLCN”).

Trong quá trình ký kết và thực hiện Hợp đồng giữa JIVF và Quý Khách hàng, JIVF có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng. JIVF cam kết và đảm bảo việc bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của Ngân hàng Nhà nước. Điều khoản và Điều kiện chung về xử lý dữ liệu cá nhân là một phần không thể tách rời của các Hợp đồng, các thỏa thuận, điều khoản và điều kiện giao dịch giữa JIVF và Quý Khách hàng.

Điều khoản và Điều kiện chung liên quan đến việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân sẽ bao gồm nhưng không giới hạn (a) Quy định về Thu thập dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng; (b) Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng; (c) Biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân và (d) Thông tin liên hệ để xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng trong trường hợp cần xử lý để thực hiện hợp đồng và/hoặc trong các trường hợp khẩn cấp.

Điều khoản và Điều kiện chung này có thể được sửa đổi, bổ sung theo từng thời kỳ phụ thuộc vào quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu vận hành hệ thống của JIVF. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi nào sẽ được đăng tải trên trang chủ của JIVF www.jaccs.com.vn và/hoặc các phương tiện liên lạc khác mà JIVF cho là phù hợp.

Chi tiết Điều khoản và Điều kiện chung về xử lý dữ liệu cá nhân: tại đây.

Trường hợp Quý Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều khoản và điều kiện chung về BVDLCN hoặc các vấn đề liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ JIVF theo các thông tin như dưới đây:

1. Đường dây nóng chăm sóc khách hàng : (028) 7108 6999 hoặc (028) 7107 7799
2. Fanpage : facebook.com/jaccsvn
3. Zalo : JACCS Việt Nam

Trân trọng

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS