CÁC MẪU HỢP ĐỒNG VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN KHI GIAO DỊCH TẠI JIVF

15/05/2024 10:26:43

Kính gửi: Quý Khách hàng

Để thuận tiện cho Quý Khách hàng trong việc tìm hiểu thông tin liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ tại JIVF, chúng tôi công bố công khai đến Quý Khách hàng các nội dung sau:

– Mẫu Hợp đồng tín dụng, nhấn vào đây.

– Mẫu Hợp đồng thẻ tín dụng, nhấn vào đây.

– Các điều kiện giao dịch chung sản phẩm cho vay của JIVF, nhấn vào đây.

– Điều khoản và điều kiện về xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng, nhấn vào đây.

Trân trọng.