THÔNG BÁO THỜI GIAN XỬ LÝ VÀ THỜI HẠN DUYỆT HỒ SƠ VAY

20/06/2017 10:50:48

THÔNG BÁO
THỜI GIAN XỬ LÝ VÀ THỜI HẠN DUYỆT HỒ SƠ VAY

Kính gửi: Quý khách hàng và các đối tác kinh doanh

Công ty JIVF xin thông báo thời gian nhận xử lý và thời hạn duyệt hồ sơ đối với các sản phẩm cho vay như sau:

1.Thời gian nhận xử lý hồ sơ vay (Thời gian làm việc của Phòng Thẩm định công ty JIVF)

Sản phẩm cho vay Thời gian làm việc Giờ làm việc
Xe máy và điện máy Tất cả các ngày trong tuần bao gồm thứ Bảy, chủ nhật và ngày lễ 8:00-21:00
Tiền mặt Tất cả các ngày trong tuần bao gồm thứ Bảy, chủ nhật và ngày lễ 8:30-17:30
Xe ô tô Từ thứ Hai đến thứ Sáu 8:30-12:30
13:30-17:30
Khác Từ thứ Hai đến thứ Sáu 8:30-17:30

 (Lưu ý: Thời gian này có thể thay đổi theo điều kiện của chương trình/chiến dịch của Bộ phận Quản lý kinh doanh công ty JIVF).

2.Thời hạn duyệt hồ sơ vay

Loại sản phẩm Thời gian Thẩm định tối đa Thời gian tối đa của cấp phê duyệt Hiệu lực của quyết định cho vay
Xe máy 24 giờ Tối đa 3 giờ 30 ngày
Điện máy 24 giờ 15 ngày
Tiền mặt 48 giờ 30 ngày
Khác  48 giờ 30 ngày

Ghi chú:

  1. Thời gian Thẩm định tối đa tính từ thời điểm thẩm định nhận được hồ sơ tín dụng từ Bộ phận quản lý kinh doanh của công ty JIVF và được giao cho nhân viên thẩm định phụ trách xử lý.
  2. Thời gian của cấp phê duyệt đã được tính vào thời gian thẩm định tối đa.
  3. Phòng Thẩm định có thể yêu cầu Nhân viên Tư vấn Kinh Doanh thuộc Phòng quản lý kinh doanh bổ sung các nội dung/giấy tờ cần thiết để hoàn thiện tờ trình thẩm định trước khi trình cấp phê duyệt. Thời gian bổ sung hồ sơ tín dụng sẽ không tính vào thời gian thẩm định. Tổng thời gian cấp tín dụng tối đa là 5 ngày làm việc đối với sản phẩm ô tô và 72 giờ đối với các loại sản phẩm cho vay còn lại; các cấp phê duyệt phải có quyết định phê duyệt đối với hồ sơ tín dụng trong thời hạn này.
  4. Hiệu lực của quyết định cho vay:
    Quyết định cho vay sẽ tự động hủy nếu vượt quá thời hạn hiệu lực.
    Hồ sơ vay được duyệt vay nhưng đã quá hạn hiệu lực cần phải nộp lại hồ sơ mới.

Phòng Thẩm định-Bộ phận quản lý tín dụng