THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

17/05/2024 09:35:52

Công ty Tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS

Lầu 15, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM

Số: 124/2024/VB-JIVF-LM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

TP.HCM, ngày 16 tháng 5 năm 2024

 

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản


Kính gửi: Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Các căn cứ thực hiện:

–  Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội;

–  Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;

– Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;

– Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư Pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Công ty Tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

– Tên đơn vị: Công ty Tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS.

– Địa chỉ: Lầu 15, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin tài sản thực hiện đấu giá và Giá khởi điểm bán đấu giá:

Tên Chủ sở hữu Nguyễn Thái Bảo Đậu Ngọc Thuyên Nguyễn Bá Tuận
Loại xe Xe ô tô tải SUZUKI Carry HDC61T Xe ô tô tải (có mui) SRM T30/MP Xe ô tô tải (thùng kín) DONGBEN
Nhãn hiệu SUZUKI SRM DONGBEN
Màu sơn Trắng Xanh Trắng
Số khung MHYHDC61TMJ913862 RM3BADAB0MN300166 RM3BADAC2N9902666
Số máy K15BT1311547 SWCG14*21604926* SWB11M22807564
Biển kiểm soát số 65C – 177.59 37C – 410.25 60C – 624.44
Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô 65 006805 do Công an Thành phố Cần Thơ cấp ngày 14/12/2021 37 023300 do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 08/11/2021 60 055945 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 31/12/2022
Giá khởi điểm bán đấu giá 140.676.000

(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi triệu sáu trăm bảy mươi sáu nghìn đồng)

90.859.000

(Bằng chữ: Chín mươi triệu tám trăm năm mươi chín nghìn đồng)

100.382.000

(Bằng chữ: Một trăm triệu ba trăm tám mươi hai nghìn đồng)

Lưu ý: Giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng

3.Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

Mọi đơn vị tổ chức đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Công ty Tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS quyết định:

(a) Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá;

(b) Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

(c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên;

(d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật;

(e) Các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTP;

(f) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

4.Thời gian và địa chỉ liên hệ:

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo.

Thông tin liên hệ và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện tổ chức đấu giá:

(a) Địa điểm: Công ty Tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS

(b) Địa chỉ: Lầu 15, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

(c) Điện thoại: 02871.099.362 – 516

(d) Fax: 02854.041.024

Lưu ý: Người nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu của Đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản và mang theo bản photo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Công ty Tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS lựa chọn.

Rất mong nhận sự hợp tác của các Đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: LM

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV

QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

KOBAYASHI TAKAAKI

Giám đốc điều hành cấp cao

Bộ phận Quản lý Công nợ